جلسه بیست و ششم کمیته سلامت


گـزارش بیسـت  و ششمیـن جلسـه کمیتـه سـلامت دهـان

 انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران – مورخ 97/09/08


بیست و ششمین جلسه کمیته سلامت دهان با حضور: دکتر باقر شهنی زاده، دکتر عبدالحمید ظفرمند، دکتر سیدجلال پورهاشمی و دکتر محمدحسین ارگانی برگزار گردید.
(دکتر ناهید عسکری زاده و دکتر نیره امینی در برنامه علمی دیگری شرکت داشته و دکتر مهدی نصیبی در سفر هستند)
1-  در این جلسه ابتدا متن بیانیه پیش کسوتان مطالعه و نهایی گردید. همچنین در مورد معیار افرادی که امضاء کننده بیانیه باشند تبادل نظر شد .
2-  در خصوص سرفصل ها و عناوین سلامت دهان مقرر گردید کلیه اعضاء محترم کمیته نظرات خود را برای یک پانل برای همایش انجمن پزشکان عمومی اعلام نمایند .
تبصره –  این نظرخواهی از طریق پیامک نیز اطلاع رسانی شد.
3- با توجه به درخواست ریاست محترم انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مقرر گردید به منظور ترویج تفکر سلامت دهان در همکاران بسته های سخنرانی آموزشی با محوریت موضوع سلامت دهان و مباحث ارتدنسی و دندانپزشکی کودکان برای اجراء در شهرستان ها و استان ها طراحی شود .   
4 -  صفحه آرایی فصل اول "کتاب سلامت دهان" (مجموعه سخنرانی های همایش) توسط دبیرخانه محترم انجمن بازبینی و تغییراتی در آن اعمال شد .  همچنین در خصوص تیراژ کتاب نیز بحث و تبادل نظر گردید .  
 5- دکتر شهنی زاده مطرح کردند که پکیج اول CD سلامت دهان که قبلاً در مورد آن تصمیم گیری شده هر چه زودتر تهیه و تدوین گردد، بدین منظور محورهای مورد نظر به ترتیب به قرار زیر مطرح گردید:
الف- فلسفه و مفهوم کلی سلامت دهان،
ب- اهمیت حفظ دندان های شیری در سلامت کلی بدن،
ج- اهمیت تغذیه و ارتباط آن با سلامت دهان،
د- اهمیت مراجعات دوره ای در پیشگیری کاهش هزینه ها،
ه- اهمیت روش های مکانیکی تمیز کردن دندان ها،
و مسواک و نخ دندان ،
ز- تعریف فلوراید، نحوه استفاده و اهمیت آن در پیشگیری از پوسیدگی دندان ها،
ح- فیشورسیلنت: کی، چگونه و چه کسی؟
 
الف- فلسفه و مفهوم کلی سلامت دهان ، ب- اهمیت حفظ دندان های شیری در سلامت کلی بدن ، ج- اهمیت تغذیه و ارتباط آن با سلامت دهان ، د- اهمیت مراجعات دوره ای در پیشگیری کاهش هزینه ها ، ه- اهمیت روش های مکانیکی تمیز کردن دندان ها ، و مسواک و نخ دندان ، ز- تعریف فلوراید، نحوه استفاده و اهمیت آن در پیشگیری از پوسیدگی دندان ها ، ح- فیشورسیلنت: کی، چگونه و چه کسی؟
کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در حال تدارک ترویج مباحث سلامت از طریق تهیه و تدوین سخنرانی های مرتبط با حضور همه همکارانی است که در این حوزه امکان حضور علمی و اجرایی دارند.
 

 
   1397/9/17 15:44

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
موسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما