جلسه بیست و نه کمیته سلامتگـزارش بیسـت  و نهـم جلسـه کمیتـه سـلامت دهـان

 انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران – مورخ 97/10/20

 


جلسه کمیته سلامت دهان با حضور: آقایان دکتر باقر شهنی زاده، دکتر عبدالحمید ظفرمند، دکتر سیدجلال پورهاشمی، دکتر ناهید عسکری زاده، دکتر نیره امینی، دکتر محمدحسین ارگانی (عضو هیئت مدیره) و دکتر مجید کیارشی(میهمان از هیأت مدیره انجمن شعبه استان گیلان) برگزار گردید، خلاصه مذاکرات به شرح ذیل می باشد:
 

( آقای دکتر مهدی نصیبی در سفر هستند و آقای دکتر هادی قاسمی غیر حضوری در جریان موضوعات قرار گرفتند)


1-  در ابتدای جلسه جدول سخنرانی همایش پزشکان برای روز 11 بهمن ماه 1397 جهت هماهنگی بیشتر بین سخنرانان و عناوین سخنرانی و ترتیب ارائه مطالب مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید علاوه بر ارزیابی های وزارتخانه ای و انجمن پزشکان عمومی ، فرم نظر خواهی طراحی شده در انجمن برای ارزیابی سخنرانان محترم، نوع مطالب ارائه شده و پیشنهادات شرکت کنندگان جهت ارتقاء در برنامه های آینده ، بین پزشکان عمومی برنامه یک روزه "ضروریات دندانپزشکی و سلامت دهان" توزیع گردد. همچنین مقرر گردید جهت آخرین سخنرانی تحت عنوان اکلوژن فرد دیگری در نظر گرفته شود.

تذکر -  این برنامه یک روزه بخشی از برنامه سه روزه سمینارهای فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران است.
 
2 -  دکتر نیره امینی گزارشی از کلیات محتوای  CD طراحی شده برای دندانپزشکان عمومی کشور (موضوع بند 4 ، صورتجلسه 23 –مورخ  97،7،19) ارائه نمودند. با توجه به بررسی اعضاء محترم جلسه، مقرر گردید که پیشنهادات همکاران در تکمیل محتوای CD موجود اعمال گردد.
  • دکتر ناهید عسکری زاده پیشنهاد کردند که بخش آموزش روش های مختلف مسواک زدن به صورت انیمیشن یا فیلم طراحی شود .
  • دکتر عبدالحمید ظفرمند تاکید کردند به منظور تحکیم مستندات علمی مطالب و بخاطر نظرات متفاوت داخلی و خارجی در مورد مباحث مطرح شده ، منابع مطالب زیر نویس شود.
  • دکتر باقر شهنی زاده اعلام کردند که آمادگی تهیه فیلم جهت روش های آموزش مسواک زدن در انجمن  را دارند. در این خصوص دکتر ناهید عسکری زاده برای همکاری در تهیه فیلم اعلام آمادگی نمودند.
 
3 -  کار طراحی فهرست و صفحه آرایی کتاب "مجموعه سخنرانی های همایش سلامت دهان 1397" بحث و تبادل نظر گردید .
 
   1397/10/26 12:15

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )