جلسه بیست و هشت کمیته سلامت


گـزارش بیسـت  و هشتمیـن جلسـه کمیتـه سـلامت دهـان

 انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران – مورخ 97/09/29

 


بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت دهان با حضور: دکتر باقر شهنی زاده، دکتر عبدالحمید ظفرمند، دکتر سیدجلال پورهاشمی ، دکتر ناهید عسکری زاده برگزار گردید.
(خانم دکتر نیره امینی و آقای دکتر مهدی نصیبی در سفر هستند و آقای دکتر هادی قاسمی  در جلسه دیگری بودند)
خلاصه مذاکرات به شرح ذیل می باشد :
1-  در این جلسه در خصوص کتاب مجموعه سخنرانی های همایش سلامت دهان صحبت شد .
الف - در مورد حامی نشر کتاب آقای دکتر شهنی زاده پیگیر هستند.  
ب -  در خصوص اجرای برنامه رونمایی از کتاب در ارتباط با محل برگزاری و زمان و مناسبت همزمانی با برنامه بحث و بررسی شد . مقرر گردید در جلسه بعد کمیته موضوع نهایی شود.
ج -  قطع کتاب وزیری خواهد بود .
د -  لیست دریافت کنندگان به شرح زیر تدوین گردید:
دانشکده های دندانپزشکی کشور، انجمن های علمی دندانپزشکی،اداره سلامت دهان و دندان، هیئت مدیره جامعه دندان سازان ایران ، بخش های سلامت دهان دانشکده های دندانپزشکی، حوزه مدیریتی وزارت بهداشت، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، دفاتر سلامت دهان وزارتخانه و استان ها، دفاتر سلامت دهان شهرداری، رئیس سازمان و شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اعضاء دندانپزشک سازمان و شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مرکز بهداشت صدا و سیما، نمایندگان دندانپزشک و اعضاء کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، اداره کل بیمه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره سلامت دهان بیمه تأمین اجتماعی، اداره سلامت دهان بیمه نیروهای مسلح ، اداره سلامت دهان بیمه کمیته امداد امام خمینی، انجمن بهداشتکاران دهان ایران، اداره کل بهداشت مدارس وزارت آموزش و پرورش، کمیته دندانپزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
2-  تدوین و طراحی پرسشنامه نظر سنجی مختص برنامه یک روزه سلامت دهان انجمن محترم پزشکان عمومی ایران (پنجشنبه 11 بهمن ماه 1397)
3-  مطالعه "فصل هشتم - خدمات دهان و دندان" دستور العمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی 1397 (نسخه 19).
 
   1397/10/5 17:47

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
موسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما