جلسه سی ام کمیته سلامت دهان


 
گـزارش سی‌ام جلسـه کمیتـه سـلامت دهـان

 انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران – مورخ 97/11/04

 
 

جلسه کمیته سلامت دهان با حضور: آقایان دکتر باقر شهنی زاده، دکتر عبدالحمید ظفرمند، دکتر سیدجلال پورهاشمی، دکتر ناهید عسکری زاده، دکتر نیره امینی برگزار گردید، خلاصه مذاکرات به شرح ذیل می باشد :
( آقای دکتر مهدی نصیبی و آقای دکتر هادی قاسمی در سفر هستند )
1-  پیگیری و بازبینی "مجموعه سخنرانی های همایش سلامت دهان 1397"  ویرایش ادبی و طراحی (روی جلد ، صفحات ، بخش های آن ) توسط اعضاء . ضمنا آقای دکتر شهنی زاده مطرح کردند که حامیان مالی کتاب هم خوشبختانه معین شده است .  
2 -  مرور نهایی ترتیب و محتوایی سخنرانی های همایش پزشکان عمومی (11 بهمن ماه 1397 ) جهت هماهنگی بیشتر بین مطالب.
3 -  بازبینی نهایی  فرم ارزشیابی سخنرانان از نگاه شرکت کنندگان در همایش پزشکان عمومی .
4 -  مذاکره جهت برنامه های آتی علمی- اجتماعی کمیته سلامت دهان به منظور نهادینه کردن سلامت دهان در سایر گروه های علوم پزشکی و استانهای کشور .

 
 
 
 

   1397/11/10 15:37

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )